سنسور قطع کن قلاب جرثقیل ( A2B Sensor (Anti Two Block Sensor

کاربرد سنسور قطع کن قلاب (A2B(Anti Two Block در جرثقیل ها

سنسور (A2B(Anti Two Block یا قطع کن قلاب جرثقیل ، یکی از سنسورهای ایمنی جرثقیل است که نوک دکل دستگاه نصب می شود. وظیفه این سنسور متوقف کردن هوک (قلاب) جرثقیل در فاصله معین از سر بوم آن و جلوگیری از برخورد قلاب به زیر دکل و جلوگیری از پاره شدن سیم بکسل است.این سنسور شامل یک لیمیت سوئیچ است که هنگام بالا رفتن قلاب باربرداری دستگاه و رسیدن آن به حداقل فاصله ایمنی از نوک دکل، بصورت اتوماتیک حرکت وینچ قلاب را متوقف می کند.سنسور های قطع کن قلاب ایسترو ماشین در تمامی جرثقیل ها از جمله جرثقیل کاتو،تادانو،کوبلکو،لیبهر،دماگ،ترکس، P&H , XCMG , ZOOMLION و ...قابل نصب و استفاده است.

سنسور A2B
TOP