لودسل های جرثقیل

در جرثقیل ها از لودسل ها برای اندازه گیری تناژ بار استفاده می شود.لودسل های ایسترو ماشین در مدل های BH / ZS / ZX / SHL قابل ارایه هستند.

لودسل جرثقیل مدل ZX
لودسل جرثقیل مدل BH
لودسل جرثقیل مدل SHL
لودسل جرثقیل مدل PY
لودسل جرثقیل مدل ZS
TOP

This function has been disabled for ایسترو ماشین.