لودسل های جرثقیل

در جرثقیل ها از لودسل ها برای اندازه گیری تناژ بار استفاده می شود.لودسل های ایسترو ماشین در مدل های BH / ZS / ZX / SHL قابل ارایه هستند.

لودسل جرثقیل مدل ZX
لودسل جرثقیل مدل BH
لودسل جرثقیل مدل SHL
لودسل جرثقیل مدل PY
لودسل جرثقیل مدل ZS
بالا