پول راپ سوییچ ( pull rope switch، pull cord switch )

از پول راپ سوییچ (پول روپ سوییچ - سوئیچ طنابی - pull rope switch ) برای توقف اضطراری نوار نقاله استفاده می شود. در طول نقاله چندین پول راپ سوئیچ نصب می شود و با یک طناب اهرم تحریک کننده آن ها به یکدیگر متصل می شود. اپراتور به محض احساس خطر یا مشاهده هرگونه عیب و یا اشکال در خط انتقال مواد با کشیدن طناب، سوئیچ اضطراری را تحریک کرده و موجب توقف نوارنقاله می شود. پول راپ سوئیچ ها بسته به طراحی نوار نقاله جهت استفاده در متراژ های مختلف و به صورت یک طرفه و یا دو طرفه استفاده می شوند. این سوئیچ ها بسته به شرایط محیطی مورد استفاده در IP های مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.

ایسترو ماشین نامی مطمئن در تجهیزات ایمنی نوار نقاله ها و کانوایرهای انتقال مواد و مصالح

انواع سوییچ های طنابی ( پول راپ سوییچ،pull rope switch) ایسترو ماشین

پول راپ سوئیچ ( pull rope switch )
مدل : IS-RPN-II

پول راپ سوییچ ( pull rope switch )
مدل : IS-RPJ-II

پول روپ سوییچ ( pull rope switch )
مدل : IS-RPT-II

پول روپ سوئیچ ( pull rope switch )
مدل : IS-RPL-II

پول راپ سوئیچ ( pull rope switch )
مدل : IS-RPS-II

پول راپ سوییچ ( pull rope switch )
مدل : IS-RPE-II

میکروسوییچ نوار نقاله کیپه پول روپ سوئیچ پول راپ سوئیچ پول رپ سوئیچ پول راپ سوییچ پول رپ سوییچ ایمنی نوار نقاله KPT1 HEN توقف اضطراری نوار نقاله سوئیچ قطع کن طنابی سوئیچ حفاظتی نوار نقاله سوئیج ایمنی نوار نقاله روپ سوئیچ سوئیچ قطع کن اضطراری سوئیچ نوار نقاله قیمت سوئیچ نوار نقاله فروش سوئیچ طنابی قیمت امرجنسی نوار نقاله سیستم ایمنی نوار نقاله HFKLT2 KPT1 HEN میکروسوییچ نوار نقاله پول روپ سوئیچ ایمنی نوار نقاله پول راپ سوییچ راپ سوییچ Pull Rope Switch فروش قیمت توقف اضطراری نوار نقاله سوئیچ قطع کن طنابی Kiepe KPT1 پول رپ سوییچ پول رپ سوئیچ میکروسوییچ نوار نقاله

بالا