تجهیزات ایمنی نوار نقاله ها و کانوایر های انتقال مصالح

اﻣﺮوزه نوار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰایی در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و انتقال مواد و مصالح دارﻧﺪ که در اﻏﻠﺐ صنایع از جمله کارخانجات سیمان،فراوری مس،فولاد،ذوب آهن،معادن سنگ آهن،مس،طلا،زغال سنگ و ... میﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.نوار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺸﻤﺎر آﻣﺪه و ﺑﺨﺶ ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺳﺘﺨﺮاج ،ﻓﺮآوری ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ و...... می ﺑﺎﺷﻨﺪ. در این میان برای استفاده بهینه از این نقاله ها ( گاها به چندین کیلومتر می رسد ) و جلوگیری از بروز حوادث و خطرات،لازم است برخی سیستم ها و تجهیزات ایمنی حفاظتی و تجهیزات جانبی کنترلی و مانیتورینگ وضعیت بر روی نوار نقاله ها نصب گردد. با نصب سیستم های ایمنی مذکور بر روی انواع نقاله ها،راهبری این دستگاه ها بسیار ایمن شده و تمام پارامترهای عملیاتی و حیاتی توسط سنسورها و بدون نیاز به دخالت اپراتور بصورت اتوماتیک کنترل می گردد.

انواع تجهیزات و سیستم های ایمنی و حفاظتی نوار نقاله – كانوایر و خطوط انتقال مصالح

از انواع تجهیزات و سیستم های ایمنی نوار نقاله ها و خطوط انتقال مواد و مصالح می توان به سوییچ توقف اضطراری نوار نقاله ( پول راپ سوییچ ها ،سوییچ طنابی ، پول روپ سوئیچ ، pull rope switch - pull cord switch ) ، سوییچ کنترل انحراف نوار نقاله ( دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوییچ-Misalignment Switch ) برای جلوگیری از جابجایی عرضی و کنترل همراستایی نوار نقاله ، سوییچ های سنجش سرعت نوار نقاله ( Speed Switch ) ، سوییچ های کنترل جریان نوار نقاله ( Material Flow Detector ) ، سوییچ های کنترل پارگی نوار نقاله ( Ripped Belt Switch ) ، لیمیت سوئیچ ایمنی نوار نقاله ( Limit Switch ) اشاره کرد.

تجهیزات ایمنی و حفاظتی نوار نقاله (كانوایر) خطوط انتقال مصالح قابل ارایه توسط ایسترو ماشین

انواع سوئیچ های ایمنی نوار نقاله شامل:
o پول راپ سوییچ ( pull rope switch، pull cord switch )
o دریفت سوییچ ( میس الاینمنت سوییچ-Misalignment Switch )
o سوییچ سنجش سرعت نوار نقاله ( Speed Switch )
o سوییچ کنترل جریان نوار نقاله ( Material Flow Detector )
o سوییچ پارگی نوار نقاله ( Ripped Belt Switch )
o لیمیت سوئیچ ایمنی نوار نقاله ( Limit Switch )

پول راپ سوییچ
( pull rope switch، pull cord switch )

از پول روپ سوییچ ( سوئیچ طنابی ) برای توقف اضطراری نوار نقاله هنگام مشاهده هرگونه عیب و یا اشکال در خط انتقال مواد استفاده می شود.

سوییچ تشخیص پارگی نوار نقاله
( Ripped Belt Switch )

سوییچ اعلام پارگی نوار نقاله زیر نوار نصب می شود و در صورت کاهش قطر تسمه یا اضافه بار، این کلید تحریک شده و حرکت نوار نقاله را قطع می کند.

سوییچ کنترل انحراف نوار نقاله - دریفت سوییچ
( میس الاینمنت سوییچ-Misalignment Switch )

از دریفت سوییچ ها (میس الایمنت سوییچ ) برای کنترل همراستایی نوار نقاله و جلوگیری از جابجایی عرضی و انحراف نوار نقاله در حین کار استفاده می شود

سوییچ کنترل جریان نوار نقاله
( Material Flow Detector )

از این سوییچ برای کنترل جریان نوار نقاله استفاده می شود.در صورت عدم وجود مواد بر روی نوار نقاله،رله آن عمل کرده و موجب اطلاع اپراتور می شود.

سوییچ سنجش سرعت نوار نقاله
( Speed Switch )

از این سنسور برای کنترل سرعت نوار نقاله استفاده می شود.هر گاه در حین کار،سرعت نوار نقاله کم یا متوقف شود رله آن عمل کرده و موجب توقف نقاله می شود.

لیمیت سوئیچ ایمنی نوار نقاله
( Limit Switch )

از لیمیت سوییچ برای کنترل موقعیت نوار نقاله ها و جرثقیل ها استفاده می شود تا از تصادفات ناشی از فراتر رفتن از موقعیت محدود جلوگیری شود.

میکروسوییچ نوار نقاله کیپه پول روپ سوئیچ پول راپ سوئیچ پول رپ سوئیچ پول راپ سوییچ پول رپ سوییچ ایمنی نوار نقاله KPT1 HEN توقف اضطراری نوار نقاله سوئیچ قطع کن طنابی سوئیچ حفاظتی نوار نقاله سوئیج ایمنی نوار نقاله روپ سوئیچ سوئیچ قطع کن اضطراری سوئیچ نوار نقاله قیمت سوئیچ نوار نقاله فروش سوئیچ طنابی قیمت امرجنسی نوار نقاله سیستم ایمنی نوار نقاله HFKLT2 KPT1 HEN میکروسوییچ نوار نقاله پول روپ سوئیچ ایمنی نوار نقاله پول راپ سوییچ راپ سوییچ Pull Rope Switch فروش قیمت توقف اضطراری نوار نقاله سوئیچ قطع کن طنابی Kiepe KPT1 پول رپ سوییچ پول رپ سوئیچ میکروسوییچ نوار نقاله

بالا