دانلودها

استاندارد سرعت باد در عمليات ليفتينگ


 

 

  • بر اساس استاندارد ISO4302 ، حداكثر سرعت مجاز باد برای جرثقيل متحرك در حین عمليات باربرداري،14m/s يا 50km/h است.
  • بر اساس استاندارد AS1418.4، حداكثر سرعت مجاز باد برای جرثقيل هاي برجی (تاوركرين) در حین عمليات باربرداري، 20m/s يا 72km/h است.
  • بر اساس استاندارد ISIRI10058 استاندارد ملي ايران ،سرعت و فشار مجاز باد در عمليات ليفتينگ به شرح زير مي باشد.
نوع جرثقيل
سرعت باد
(m/s)
فشار باد
kpa
سرعت باد
Km/h
جرثقيل هايي كه به دلخواه در برابر عمل باد ايمن مي شوند، و صرفاَ براي كار در بادهاي آرام طراحي شده اند (مثلاَ جرثقيل هاي شاسي كوتاه با بازوهائي كه مي تواند به دلخواه به طرف زمين پايين بيايد) ۱۴ ۰٫۱۲۵ ۵۰
تمام انواع معمولي جرثقيل نصب شونده در فضاي باز(مانند تاورکرین ها) ۲۰ ۰٫۲۵ ۷۲
حمل كننده نوع تخليه كننده كه بايد بطور مداوم در بادهاي تند كار كند. ۲۸٫۵ ۰٫۵۰ ۱۰۲