لودسل های جرثقیل

در جرثقیل ها از لودسل ها برای اندازه گیری تناژ بار استفاده می شود.لودسل های ایسترو ماشین در مدل های BH / ZS / ZX / SHL قابل ارایه هستند.

Loadcell model:ZX

Loadcell model:BH

Loadcell model:SHL

Loadcell model:PY

Loadcell model:ZS