سنسور زاویه سنج جرثقیل

کاربرد سنسور زاویه سنج در جرثقیل ها

از آنجا که مقدار باربرداری مجاز جرثقیل ها بر حسب زاویه دکل دستگاه متغیر است لذا اندازه گیری زاویه دکل جرثقیل ها در حین عملیات باربرداری بسیار مهم است. سنسور زاویه سنج بر روی بوم جرثقیل نصب می گردد و زاویه دکل جرثقیل را بصورت الکترونیکی اندازه می گیرد.سنسور های زاویه سنج ایسترو ماشین در دو مدل الکترونیکی و پاندولی با دقت بسیار بالا و حساسیت بسیار کم به ارتعاشات و ضربه،قابل ارایه و نصب بر روی تمامی جرثقیل ها هستند.

crane angle sensor
crane angle sensor
سنسور زاویه
crane angle sensor
crane angle sensor
سنسور زاویه سنج جرثقیل