سنسور قطع کن قلاب جرثقیل
A2B Sensor
Anti Two Block Sensor

کاربرد سنسور قطع کن قلاب (A2B(Anti Two Block در جرثقیل ها

سنسور قطع کن قلاب جرثقیل یا (A2B(Anti Two Block ، یکی از سنسورهای ایمنی جرثقیل است که نوک دکل دستگاه نصب می شود. وظیفه این سنسور متوقف کردن هوک (قلاب) جرثقیل در فاصله معین از سر بوم آن و جلوگیری از برخورد قلاب به زیر دکل و جلوگیری از پاره شدن سیم بکسل است.این سنسور شامل یک لیمیت سوئیچ است که هنگام بالا رفتن قلاب باربرداری دستگاه و رسیدن آن به حداقل فاصله ایمنی از نوک دکل، بصورت اتوماتیک حرکت وینچ قلاب را متوقف می کند.سنسور های قطع کن قلاب ایسترو ماشین در تمامی جرثقیل ها از جمله جرثقیل کاتو ، جرثقیل تادانو ، جرثقیل کوبلکو ، جرثقیل لیبهر ، جرثقیل دماگ ، جرثقیل ترکس ، P&H , XCMG , ZOOMLION و …قابل نصب و استفاده است.

A2B sensor- Anti Two Block sensor
A2B sensor- Anti Two Block sensor
سنسور قطع کن قلاب جرثقیل کاتو
سنسور A2B SENSOR
سنسور قطع کن دکل جرثقیل تادانو