سیستم ایمنی LMI جرثقیل اسکله ای

LMI جرثقیل اسکله ای،یک سیستم ایمنی هوشمند کامپیوتری است که در حین عملیات بار برداری جرثقیل اسکله ای، بصورت هوشمند پارامترهای حیاتی و عملیاتی را کنترل کرده و مانع از خطرات احتمالی و حوادث ناشی از خطاهای عمدی یا سهوی اپراتوری می گردد.

سیستم LMI جرثقیل اسکله ای متشکل است از :

 

• سنسور سنجش وزن مدلSHL ( کنترل وزن بار )
• سنسور سنجش وزن مدل ZS ( کنترل نیروی وینچ دکل )
• سنسور زاویه سنج ( کنترل زاویه دکل دستگاه )
• بادسنج ( کنترل سرعت باد )
• جعبه کنترل اطلاعات ( ذخیره و پردازش اطلاعات )
• نمایشگر ( نمایش تمامی پارامترهای عملیاتی دستگاه در حین کار)

سیستم ایمنی کنترل وزن جرثقیل اسکله ای quayside-crane
LMI
portal crane load moment indicator
LMI

سیستم ایمنی هوشمند LMI جرثقیل اسکله ای