سیستم LMI جرثقیل موبایل

LMI جرثقیل موبایل،یک سیستم ایمنی هوشمند کامپیوتری است که در حین عملیات بار برداری جرثقیل موبایل، بصورت هوشمند پارامترهای حیاتی و عملیاتی را کنترل کرده و مانع از خطرات احتمالی و حوادث ناشی از خطاهای عمدی یا سهوی اپراتوری می گردد.

سیستم LMI جرثقیل موبایل متشکل است از :

• سنسور A2B-Anti two block ( کنترل فاصله قلاب از سر دکل)
• سنسور سنجش وزن ( کنترل وزن بار )
• سنسور طول و زاویه سنج ( کنترل زاویه و طول دکل دستگاه )
• جعبه کنترل اطلاعات ( ذخیره و پردازش اطلاعات )
• نمایشگر( نمایش تمامی پارامترهای عملیاتی دستگاه در حین کار)

قابلیت های سیستم LMI

• کنترل شعاع گردش بار
• کنترل طول دکل دستگاه
• کنترل زاویه دکل دستگاه
• کنترل سرعت باد
• تعریف منحنی های باربرداری دستگاه بر اساس شرایط کاری
• کنترل وزن و گشتاور مجاز بار بر اساس منحنی های باربرداری
• مجهز به چراغ هشدار وضعیت و آژیر در وضعیت غیر مجاز باربرداری
• ارسال فرمان به مدار فرمان دستگاه در وضعیت غیر مجاز باربرداری

اجزای سیستم LMI جرثقیل موبایل
سیستم LMI جرثقیل موبایل

آنچه بصورت لحظه ای در نمایشگر LMI نمایش داده می شود :

• وزن واقعی و وزن مجاز بار وینچ اصلی
• گشتاور واقعی و گشتاور مجاز بار وینچ اصلی
• وزن واقعی و وزن مجاز بار وینچ کمکی
• گشتاور واقعی و گشتاور مجاز بار وینچ کمکی
• طول دکل دستگاه
• زاویه دکل دستگاه
• نوع منحنی باربرداری
• شعاع گردش بار
• سرعت باد

سیستم مانیتورینگ جرثقیل کاتو (KATO ACS)

سیستم هوشمند مانیتورینگ جرثقیل کاتو ( KATO ACS )

شامل :

• سیم جمع کن
• لودسل فشار هیدرولیک ( کنترل وزن بار )
• قطع کن سر دکل ( کنترل فاصله قلاب از سر دکل)
• مانیتور و کامپیوتر ( نمایش و پردازش پارامترهای عملیاتی دستگاه در حین کار)
• سنسور طول/ زاویه سنج ( کنترل زاویه و طول دکل دستگاه )

سیستم هوشمند مانیتورینگ جرثقیل تادانو (TADANO AML )

شامل :

• لودسل فشار هیدرولیک ( کنترل وزن بار )
• قطع کن سر دکل ( کنترل فاصله قلاب از سر دکل)
• مانیتور و کامپیوتر ( نمایش و پردازش پارامترهای عملیاتی دستگاه در حین کار)
• سیم جمع کن و سنسور طول/ زاویه سنج ( کنترل زاویه و طول دکل دستگاه )

سیستم هوشمند مانیتورینگ تادانو TADANO AML
بازگشت به بالا