محدود کننده های وزن

در جرثقیل های سقفی و دروازه ای،یکی از عوامل ایمنی با اهمیت کنترل وزن مجاز بار است.محدود کننده های سری WTZ بصورت هوشمند با کمک لودسل ها،تنا‍ژ بار را کنترل کرده و در صورت گذر از محدوده مجاز باربرداری،چراغ چشمک زن و آژیر آنها فعال می گردد و فرمان قطع به مدار فرمان دستگاه ارسال می نمایند.همچنین میزان تناژ واقعی بار درصد نسبی به تناژ واقعی را در نمایشگر نمایش می دهد.

محدود کننده وزن جرثقیل های سقفی و دروازه ای
اجزای سیستم LMI تاورکرین
اجزای سیستم LMI تاورکرین

کاربری : جرثقیل تک قلاب

مدل ها

اجزای سیستم LMI تاورکرین

کاربری : جرثقیل با دو قلاب

اجزای سیستم LMI تاورکرین

کاربری : جرثقیل با ۲ تا ۸ قلاب

بازگشت به بالا