سنسورهای ایمنی جرثقیل

 
ایمنی در راهبری عملیات لیفتینگ و باربرداری توسط انواع جرثقیل ها (تاورکرین،جرثقیل موبایل،دروازه ای،سقفی،اسکله ای،دریایی و…) یکی از عوامل بسیار مهم و حایز اهمیت است. برای کنترل پارامترهای عملیاتی لیفتینگ و باربرداری،نیاز است برخی سنسورها بر روی جرثقیل ها نصب گردد تا بتوان در حین اجرای کار این پارامترها را اندازه گیری و کنترل نمود.طیف گسترده ای از سنسورهای ایمنی انواع جرثقیل ها شامل لیمیت سوئیچ ها ، سنسور زاویه سنج ، سنسور طول/زاویه سنج ، سنسور A2B-Anti Two Block و لودسل ها ، توسط ایسترو ماشین قابل ارایه است.

لیمیت سوییچ دوار

_

سیم جمع کن – سنسور طول/زاویه سنج جرثقیل

 

_

لودسل های جرثقیل

_
A2B sensor- Anti Two Block sensor
سنسور (A2B (Anti Two Block جرثقیل

 

_

سنسور زاویه سنج جرثقیل

_
تراز جرثقیل
تراز جرثقیل

 

_