دانلودها

کاربرد لیمیت سوئیچ های دوار در جرثقیل برجی (تاورکرین)


 در اصطلاح عامیانه و به غلط،لیمیت سوئیچ های تاورکرین را میکروسوئیچ یا قطع کن می نامند که این اسامی از عملکرد لیمیت سوئیچ و نیز ساختار داخلی آن اقتباس شده و به غلط رایج شده است.
همانگونه که از نام لیمیت سوییچ پیداست،وظیفه آن محدود کردن دامنه حرکتی وینچ های صنعتی یا مکانیزم های چرخشی است.
در دستگاه تاورکرین سه حرکت افقی (حرکت شاریوت روی فلش دستگاه) ، حرکت عمودی (حرکت ارتفاعی قلاب) و گردش حول محور عمودی (گردون) وجود دارد.در تاورکرین ها از لیمیت سوئیچ ها برای ایمنی راهبری دستگاه و در موارد ذیل استفاده می شود :
1- محدود کردن حرکت شاریوت روی فلش دستگاه (محدود کردن حرکت در ابتدای فلش، جهت جلوگیری از برخورد بار به کابین اپراتور و در انتهای فلش، جهت جلوگیری از خروج شاریوت از انتهای فلش).
2- محدود کردن حرکت عمودی قلاب،کنترل حداقل ارتفاع قلاب از سطح زمین و جلوگیری از برخورد قلاب به زیر فلش دستگاه .
3- محدود کردن میزان گردش دستگاه حول محور عمودی در هر دو جهت عقربه های ساعت و خلاف آن.در اثر گردش بیش از حد مجاز تاورکرین،ممکن است کابل های برق آن قطع گردد ثانیا در برخی پروژه ها بدلیل مجاورت با ساختمان ها یا موانع فیزیکی دیگر،امکان برخورد دستگاه با آنها در اثر گردش وجود دارد لذا لازم است میزان گردش تاورکرین توسط لیمیت سوئیچ محدود گردد.

میکروسوییچ تاورکرین