سوییچ انحراف نوار نقاله ( دریفت سوییچ ، میس الایمنت سوییچ ، Misalignment Switch )

از سوییچ حفاظتی دریفت سوییچ ( سوییچ انحراف نوار نقاله ) ( میس الایمنت سوییچ ، Misalignment Switch ) برای کنترل همراستایی نوار نقاله و جلوگیری از جابجایی عرضی و انحراف نوار نقاله در حین کار استفاده می شود.یک کلید میس الایمنت سوییچ در سمت راست و یک کلید میس الاینمنت سوئیچ سمت چپ نوار نقاله نصب شده و در صورت انحراف نوار از روی ساپورت خود به چپ یا راست با اهرم این کلید تماس پیدا کرده و با تحریک اهرم میس الاینمنت سوئیچ،کلید تحریک شده و نوار نقاله متوقف می گردد. این سوئیچ ها بسته به شرایط محیطی مورد استفاده در IP های مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.

سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
ایستو isto

ایسترو ماشین مانا نامی مطمئن در تجهیزات ایمنی نوار نقاله ها و کانوایرهای انتقال مواد و مصالح

انواع سوییچ های انحراف نوار نقاله (دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch ) ایسترو ماشین

Misalignment Switch

سوییچ انحراف نوار نقاله

میس الایمنت سوییچ
مدل : IS-MSP

جنس بدنه آلومینیوم دایکاست
جنس استوانه استیل ضد زنگ
مقاوم در شرایط سخت محیطی
دارای دو وضعیت آلارم و قطع
نوع میکروسوییچ : 2NO/2NC  2×SPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPST

Misalignment Switch

سوییچ انحراف نوار نقاله

دریفت سوییچ
مدل : IS-MSJ

جنس بدنه آلومینیوم دایکاست
جنس استوانه استیل ضد زنگ
مقاوم در شرایط سخت محیطی
دارای دو وضعیت آلارم و قطع
نوع میکروسوییچ : 2NO/2NC  2×SPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPST

Misalignment Switch

سوییچ انحراف نوار نقاله

میس الایمنت سوئیچ
مدل : IS-MSK

جنس بدنه آلومینیوم دایکاست
جنس استوانه استیل ضد زنگ
مقاوم در شرایط سخت محیطی
دارای دو وضعیت آلارم و قطع
نوع میکروسوییچ : 2NO/2NC  2×SPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPST

Misalignment Switch

سوییچ انحراف نوار نقاله

میس الایمنت سوییچ
مدل : IS-MSP-S

جنس بدنه استیل ضد زنگ
جنس استوانه استیل ضد زنگ
مقاوم در شرایط سخت محیطی
دارای دو وضعیت آلارم و قطع
نوع میکروسوییچ : 2NO/2NC  2×SPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPST

Misalignment Switch

سوئیچ انحراف نوار نقاله

off track Switch
مدل : IS-MST

جنس بدنه آلومینیوم دایکاست
جنس استوانه استیل ضد زنگ
مقاوم در شرایط سخت محیطی
دارای دو وضعیت آلارم و قطع
نوع میکروسوییچ : 2NO/2NC  2×SPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPST

Misalignment Switch

دریفت سوییچ باکت الواتور

Bucket Elevator Misalignment Switch
مدل : IS-HDS

جنس بدنه آلومینیوم دایکاست
جنس استوانه استیل ضد زنگ
مقاوم در شرایط سخت محیطی
دارای دو وضعیت آلارم و قطع
نوع میکروسوییچ : 2NO/2NC  2×SPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPDT
امکان نصب میکروسوییچ 4NO/4NC  2×DPST