لیمیت سوئیچ دوار

از لیمیت سوئیچ دوار ( لیمیت سوییچ چرخشی ، Rotary limit switch )، برای شمارش تعداد دور،زاویه گردش و کنترل دامنه حرکت وینچ های صنعتی استفاده می شود. از آن جمله می توان به انواع وینچ تاورکرین ، وینچ جرثقیل دروازه ای و جرثقیل سقفی، وینچ های صنعتی، سیستم های بالابر، مکانیزم های دوار،کرکره برقی،گیربکس درب برقی، راه آهن، معادن و … اشاره نمود.

لیمیت سوییچ چرخشی جرثقیل سقفی
لیمیت سوییچ چرخشی جرثقیل سقفی
لیمیت سوییچ جرثقیل سقفی و دروازه ای (Hoist Limit Switch)
اجزای لیمیت سوئیچ های دوار

لیمیت سوئیچ دوار ( لیمیت سوییچ چرخشی ، Rotary gear limit switch )، کنترلگر الکترومکانیکی است شامل یک شفت ورودی، دنده کاهنده، فرستنده سیگنال و حد یا میکروسوییچ . شفت ورودی می تواند در دو وضعیت بغل و جلو قرار گیرد.

روتاری لیمیت سوییچ (لیمیت سوییچ دوار)
روتاری لیمیت سوییچ (لیمیت سوییچ دوار)
لیمیت سوئیچ دوار
میکروسوئیچ تاورکرین
میکروسوئیچ تاورکرین
لیمیت سوئیچ تاورکرین
کاربرد لیمیت سوئیچ دوار در جرثقیل برجی (تاورکرین)

در تاورکرین ها از لیمیت سوییچ دوار برای کنترل محدوده مجاز ارتفاع قلاب از سطح زمین، کنترل محدوده مجاز حرکت شاریوت روی فلش دستگاه و کنترل محدوده مجاز میزان زاویه گردش دستگاه حول محور عمودی و همچنین کاهش هوشمند سرعت مکانیزم های مذکور در ابتدا و انتهای دامنه حرکتی آنها و ایجاد دامنه حرکتی ایمن در راهبری دستگاه،استفاده می شود.

ساختار لیمیت سوئیچ های دوار

لیمیت سوئیچ های دوار ایسترو ماشین ، در دو مدل بدون پتاسیومتر و با پتاسیومتر قابل ارایه هستند.با نصب پتاسیومتر بر روی آنها ، تعداد دور ، زاویه گردش و کنترل دامنه حرکت وینچ ها قابل قرائت است.                                    

روتاری لیمیت سوئیچ (لیمیت سوئیچ دوار)
روتاری لیمیت سوئیچ (لیمیت سوئیچ دوار)
لیمیت سوییچ دوار
لیمیت سوییچ چرخشی جرثقیل سقفی
لیمیت سوییچ چرخشی جرثقیل سقفی
لیمیت سوییچ جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای
کاربرد لیمیت سوئیچ دوار در جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای

در جرثقیل های سقفی و جرثقیل دروازه ای از لیمیت سوییچ دوار ( Geared cam limit switch ) برای کنترل محدوده مجاز ارتفاع قلاب از سطح زمین ، جلوگبری از برخورد قلاب به جرثقیل و همچنین کاهش هوشمند سرعت وینچ بالابر دستگاه در نقاط حداکثر و حداقل ارتفاع قلاب از سطح زمین و ایجاد دامنه حرکتی ایمن در راهبری دستگاه،استفاده می شود.

لیمیت سوییچ چرخشی جرثقیل سقفی

لیمیت سوییچ جرثقیل سقفی و دروازه ای (Hoist Limit Switch

ravioli rotary limit switch-لیمیت سوییچ چرخشی
ravioli rotary limit switch-لیمیت سوییچ چرخشی
لیمیت سوییچ دوار مدل FRS
ravioli rotary limit switch-لیمیت سوییچ چرخشی
ravioli rotary limit switch-لیمیت سوییچ چرخشی
لیمیت سوییچ دوار مدل DXIZ
ter, ravioli ,stromag ,GIONENZANA, brevettato , rotary gear limit switch لیمیت سوییچ راویولی
ter, ravioli ,stromag ,GIONENZANA, brevettato , rotary gear limit switch لیمیت سوییچ راویولی
لیمیت سوییچ دوار مدل FGR
ter,ravioli,stromag,geared cam limit switch
ter,ravioli,stromag,geared cam limit switch
لیمیت سوییچ دوار مدل FGR1