لیمیت سوئیچ دوار

از لیمیت سوئیچ دوار ( لیمیت سوییچ چرخشی ، Rotary limit switch )، برای شمارش تعداد دور،زاویه گردش و کنترل دامنه حرکت وینچ های صنعتی استفاده می شود. از آن جمله می توان به انواع وینچ تاورکرین ، وینچ جرثقیل دروازه ای و جرثقیل سقفی، وینچ های صنعتی، سیستم های بالابر، مکانیزم های دوار،کرکره برقی،گیربکس درب برقی، راه آهن، معادن و ... اشاره نمود.

اجزای لیمیت سوئیچ های دوار

لیمیت سوئیچ دوار ( لیمیت سوییچ چرخشی ، Rotary gear limit switch )، کنترلگر الکترومکانیکی است شامل یک شفت ورودی، دنده کاهنده، فرستنده سیگنال و حد یا میکروسوییچ . شفت ورودی می تواند در دو وضعیت بغل و جلو قرار گیرد.

ساختار لیمیت سوئیچ های دوار

لیمیت سوئیچ های دوار ایسترو ماشین ، در دو مدل بدون پتاسیومتر و با پتاسیومتر قابل ارایه هستند.با نصب پتاسیومتر بر روی آنها،تعداد دور،زاویه گردش و کنترل دامنه حرکت وینچ ها قابل قرائت است.

لیمیت سوئیچ دوار
لیمیت سوئیچ دوار(تاورکرین)
لیمیت سوئیچ تاورکرین

کاربرد لیمیت سوئیچ دوار در جرثقیل برجی (تاورکرین)

در تاورکرین ها از لیمیت سوییچ دوار برای کنترل محدوده مجاز ارتفاع قلاب از سطح زمین، کنترل محدوده مجاز حرکت شاریوت روی فلش دستگاه و کنترل محدوده مجاز میزان زاویه گردش دستگاه حول محور عمودی و همچنین کاهش هوشمند سرعت مکانیزم های مذکور در ابتدا و انتهای دامنه حرکتی آنها و ایجاد دامنه حرکتی ایمن در راهبری دستگاه،استفاده می شود.

لیمیت سوییچ جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای

کاربرد لیمیت سوئیچ دوار در جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای

در جرثقیل های سقفی و جرثقیل دروازه ای از لیمیت سوییچ دوار ( Geared cam limit switch ) برای کنترل محدوده مجاز ارتفاع قلاب از سطح زمین ، جلوگبری از برخورد قلاب به جرثقیل و همچنین کاهش هوشمند سرعت وینچ بالابر دستگاه در نقاط حداکثر و حداقل ارتفاع قلاب از سطح زمین و ایجاد دامنه حرکتی ایمن در راهبری دستگاه،استفاده می شود.

بالا

This function has been disabled for ایسترو ماشین.