لیمیت سوئیچ دوار

از لیمیت سوئیچ دوار ( لیمیت سوییچ چرخشی ، Rotary limit switch )، برای شمارش تعداد دور،زاویه گردش و کنترل دامنه حرکت وینچ های صنعتی استفاده می شود. از آن جمله می توان به انواع وینچ تاورکرین ، وینچ جرثقیل دروازه ای و جرثقیل سقفی، وینچ های صنعتی، سیستم های بالابر، مکانیزم های دوار،کرکره برقی،گیربکس درب برقی، راه آهن، معادن و ... اشاره نمود.

اجزای لیمیت سوئیچ های دوار

لیمیت سوئیچ دوار ( لیمیت سوییچ چرخشی ، Rotary gear limit switch )، کنترلگر الکترومکانیکی است شامل یک شفت ورودی، دنده کاهنده، فرستنده سیگنال و حد یا میکروسوییچ . شفت ورودی می تواند در دو وضعیت بغل و جلو قرار گیرد.

ساختار لیمیت سوئیچ های دوار

لیمیت سوئیچ های دوار ایسترو ماشین ، در دو مدل بدون پتاسیومتر و با پتاسیومتر قابل ارایه هستند.با نصب پتاسیومتر بر روی آنها،تعداد دور،زاویه گردش و کنترل دامنه حرکت وینچ ها قابل قرائت است.

لیمیت سوئیچ دوار
لیمیت سوئیچ دوار(تاورکرین)
لیمیت سوئیچ تاورکرین

کاربرد لیمیت سوئیچ دوار در جرثقیل برجی (تاورکرین)

در تاورکرین ها از لیمیت سوییچ دوار برای کنترل محدوده مجاز ارتفاع قلاب از سطح زمین، کنترل محدوده مجاز حرکت شاریوت روی فلش دستگاه و کنترل محدوده مجاز میزان زاویه گردش دستگاه حول محور عمودی و همچنین کاهش هوشمند سرعت مکانیزم های مذکور در ابتدا و انتهای دامنه حرکتی آنها و ایجاد دامنه حرکتی ایمن در راهبری دستگاه،استفاده می شود.

لیمیت سوییچ جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای

کاربرد لیمیت سوئیچ دوار در جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای

در جرثقیل های سقفی و جرثقیل دروازه ای از لیمیت سوییچ دوار ( Geared cam limit switch ) برای کنترل محدوده مجاز ارتفاع قلاب از سطح زمین ، جلوگبری از برخورد قلاب به جرثقیل و همچنین کاهش هوشمند سرعت وینچ بالابر دستگاه در نقاط حداکثر و حداقل ارتفاع قلاب از سطح زمین و ایجاد دامنه حرکتی ایمن در راهبری دستگاه،استفاده می شود.

لیمیت سوییچ دوار مدل FRS

لیمیت سوییچ دوار مدل DXIZ

لیمیت سوییچ دوار مدل FGR

لیمیت سوییچ دوار مدل FGR1

قطع كن قلاب جرثقیل | قطع كن قلاب جرثقیل سقفی |قطع كن | قلاب | لیمیت سوییچ | لیمیت سوئیچ | limit switch | LMI | جرثقیل | تاوركرین | تجهیزات ایمنی | میكروسوییچ | میكروسوئیچ | روتاری لیمیت سوییچ | لیمیت سوییچ دوار | لیمیت سوئیچ دوار | Finecorsa - Rotary limit switch | جرثقیل سقفی | وینچ | وینچ جرثقیل سقفی | روتاری لیمیت سوئیچ | لیمیت سوئیچ گردشی | لیمیت سوئیچ چرخشی| لیمیت سوییچ گردشی | لیمیت سوییچ چرخشی | میكروسوییچ دوار | میكروسوئیچ دوار | میكروسوییچ چرخشی | میكروسوئیچ چرخشی | میكروسوییچ گردشی | میكروسوئیچ گردشی | قیمت | نماینده | نمایندگی | لیمیت سوییچ جرثقیل سقفی | لیمیت سوئیچ جرثقیل سقفی | لیمیت سوییچ درب برقی| قیمت لیمیت سوییچ | لیمیت سوییچ راویولی | لیمیت سوییچ دماگ| لیمیت سوییچ RAVIOLI | STROMAG limit switch | RAVIOLI limit switch | TER Finecorsa limit switch |CAM limit switch | gear limit switch | geared CAM limit switch | gear limit switch | geared limit switch | hoist limit switch | Demag DGS-3 DGS-4 142 | demag limit switch | trolley limit switch STROMAG limit switch 75 BM 299 75 BM 499 125BM299 125BM 499 | geared CAM limit switch | RAVIOLI limit switch FRS FRM FCN BFRS BFRM BFCN | Finecorsa TER limit switch PF2C GF4C | BREVETTATO limit switch | Micronor limit switch | STROMAG geared CAM limit switch | TER PF090200200006-PF090300050001 GETRIEBEENDSCHALTER GF4C-PF090302000027-PF090309000004-PF2C PF090202000001-TER PF38080064-TER PFA9142A0158001-TER PFA9165A0050002-TER PFD9067E0752002-TER PRSL0505PI-TER F70EB10010005004-TER Finecorsa PF4C PF2CPF090201000001- PF09020100000-TER GF4C PF090301000122-TER GF4C PF090301000184 -TER GF4C PF090302000108 1:200-TER TER KCI52312605-PF38080064-TER MF2C PE0901010000052C-TER PA01AA02-TER PF 45080006/52312605-TER PF-45080006//52312605/Ie/3A-TER PF02140778-TER PF090200200006-TER PF090201000001-TER PF0903000800015-TER PF090300800010-TER PF090301000013-TER PF090301000184-3142250VA-PF090301000184-TER PF090301500009-10K-1-PF090301500009-TER PF090301500023-TER PF090302000027-TER PF090302500047-TER PF090303000010-TER PF090303500010-TER PF090304500003-TER PF2C PF0902 0050 0001-TER PF2C PF090202000001-TER PF2C PF090202000015-TER PF33710100-TER PF33710100/-TER PF38120236-TER PF39030001-TER PF39030002-TER PF52290408-TER PF580C011031-TER PF580C130031-TER PF580C233028-TER PF590105000002C/52290408-TER PF590105000003C/52290408 -PFA9000A0499007-TER PF590200500013-TER PFA165A0050065-TER PFA6067A0042002-TER PFA6067A0042002-TER PFA9067A0075003-TER PFA9067A0158003-TER PFA9142A0158001-TER PFA9165A0025019-TER PFA9165A0050002-TER PFA9165A0050003-TER PFA9165A0103002-TER PFB9067E0162009 1:162-TER PFB9067L0016060/19PPF106694-TER PFC9067A0107017-TER PFC9067A0107028-TER PFD9067E0752002-TER PRPS0062PE-TER PRSL0036XX-TER PRSL0036XX -TER PRSL0036XX-TER PRSL0505PI-TER PRSL1001PI-TER PRSL10030P1 -TER VC4PR 125A Stromag Geared cam limit switch - 95_HGE_590_BFV70_A1L - 95_LC_499_FV - 35_HGE_453_FV50_A1L2

بالا