سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله ایسترو ماشین
(Ripped Belt Sensor – Longitudinal belt tear detector )

سنسور و سوییچ حفاظتی Ripped Belt Sensor – Longitudinal belt tear detector از جمله تجهیزات ایمنی نوار نقاله ها است که برای تشخیص پارگی نوار نقاله استفاده می شود .سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله در کوتاه ترین زمان ممکن، پارگی و سوراخ شدگی نوار نقاله را تشخیص داده و مانع از بروز خرابی بیشتر و درنتیجه مانع از اسیب های بیشتر به خطوط انتقال مواد و مصالح گردد.

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله (Ripped Belt Switch)

دانلود کاتالوگ

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله
Longitudinal belt tear detector

مدل : IS-BTD-I

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله IS-BTD-B (Ripped Belt Switch)

دانلود کاتالوگ

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله
Ripped Belt Switch

مدل : IS-BTD-B

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله (Ripped Belt Switch)

دانلود کاتالوگ

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله
Longitudinal belt tear detector

مدل : IS-BTD-Z